Γιατί να εξάγω ♦ Είμαι έτοιμος να εξάγω ♦ Τι να εξάγω ♦ Πού να εξάγω ♦ Πώς να εξάγω ♦ Πώς θα πληρωθώ ♦ 

Βασικά ερωτήματα που πρέπει να απαντήσουμε σε περίπτωση που επιθυμούμε να επεκτείνουμε τις δραστηριότητες της επιχείρησής μας σε διεθνές επίπεδο.

Γιατί να εξάγω |Η διείσδυση των ελληνικών επιχειρήσεων στις παγκόσμιες αγορές και η εξωστρέφεια πρέπει να απαραίτητα να αποτελούν στόχο για κάθε επιχείρηση που θέλει να είναι ανταγωνιστική και βιώσιμη σήμερα, κάτω από αυτές τις συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική οικονομία. Η επιχείρηση που δραστηριοποιείται διεθνώς πρέπει να διαθέτει ευελιξία, εξωστρέφεια, προσαρμοστικότητα, κεφάλαιο φυσικά καθώς και γνώση.

Εξάγουμε για να αυξήσουμε τις δραστηριότητές μας και τη διάθεση των προϊόντων μας σε περισσότερους πελάτες, εξάγουμε για να αυξήσουμε τα κέρδη μας, για να βελτιώσουμε την ποιότητα του προϊόντος μας, όταν έχουμε πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα, όταν το προϊόν μας είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένο, όταν ο ανταγωνισμός είναι ισχυρός, όταν υπάρχουν ευκαιρίες σε ξένες αγορές.  

 

Είμαι έτοιμος να εξάγω | Η κάθε επιχείρηση μπορεί να θέλει να ξεφύγει από τις περιορισμένες δυνατότητες που προσφέρει σήμερα η ελληνική οικονομία, και να διευσύσει σε ξένες αγορές, είστε όμως έτοιμοι για το μεγάλο αυτό βήμα ? Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να βρείτε το ανταγωνιστικό σας πλεονέκτημα και να μελετήσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα το χρησιμοποιήσουμε. Αυτό που οπωσδήποτε πρέπει να έχετε υπόψην σας είναι πως η εξαγωγική δραστηριότητα απαιτεί δέσμευση και υπευθυνότητα και μόνο ευκαιριακή δεν πρέπει να είναι, διαφορετικά τα αποτελέσματα θα είναι αντίθετα από τα επιθυμητά.

Τι να εξάγω | Μπορεί να θεωρείτε πως αυτό που χρειάζεται είναι να εξάγετε το προϊόν το οποίο διαθέτετε και παράγετε, αλλά τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Είναι το προϊόν σας κατάλληλο για εξαγωγή ? Πληρεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις, διαθέτει τα απαραίτητα πιστοποιητικά ?

Είναι κατάλληλο για τις συνθήκες αγοράς στην οποία θέλετε να το εξάγετε ? Το ανταγωνιστικό σας πλεονέκτημα είναι αρκετό για να σας ωθήσει και να σας δώσει τη δυνατότητα της εξαγωγής ?

Θα πρέπει να εξάγετε το προϊόν όπως ακριβως το παράγετε ή μήπως η τροποποίησή του είναι αναγκαία πριν μπει στις ξένες αγορές ?

Πού να εξάγω | Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα θα πρέπει να αναρωτηθούμε σε ποια αγορά θα πρέπει να εξάγουμε το προϊόν μας, είναι η αγορά που επιθυμούμε έτοιμη να δεχτεί το προϊόν ? Έχετε ερευνήσει και εκτιμήσει την αγορά - στόχο ?  

Πώς να εξάγω | Αν υποθέσουμε ότι διαθέτετε το κατάλληλο προϊόν για να προχωρήσετε στην εξαγωγή και υπάρχουν οι βάσεις για την παραπάνω διαδικασία καλείστε να σκεφτείτε και να μελετήσετε τον τρόπο που πρέπει να ακολουθηθεί για να πετύχετε την καλύτερη δυνατή διάθεση του προϊόντος σας στο εξωτερικό. Με ποιον τρόπο θα εξάγετε ? Με ποιον τρόπο θα επιλέξετε τον διανομέα ή/και αντιπρόσωπό σας στο εξωτερικό ? Θα εξάγετε τα προϊόντα σας  σε αλυσίδες καταστημάτων λιανικής πώλησης, σε χονδρεμπόρους απευθείας με διαπραγματεύσεις, σε κυβερνητικές υπηρεσίες και οργανισμούς ? Με ποιον τρόπο θα διαθέσετε τα προϊόντα σας ? Ανάλογα με την αγορά - στόχο θα πρέπει να υπολογίσουμε τον τρόπο αποστολής των εμπορευμάτων μας, με εμπορικό πλοίο, με φορτηγό αυτοκίνητο, με μεταφορική εταιρεία ?   

Πώς θα πληρωθώ | Σε μια διεθνή αγοραπωλησία, συμβάλλονται μεταξύ τους ένα πωλητής και ένας αγοραστής, με ένα συμβόλαιο πώλησης. Τα στοιχεία που μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα δεν είναι μόνο τα πολιτιστικά αλλά το φορολογικό σύστημα, οι νόμοι και οι κανονισμοί, το λογιστικό σύστημα, ο συναλλαγματικός έλεγχος, ο τελωνειακός έλεγχος.

Σε ποιο πλαίσιο ( οικονομικό, πολιτικό, νομικό ) θα κινηθεί η συναλλαγή και με ποια έγγραφα και από τις δύο πλευρές . Πώς γίνεται η ασφάλιση των προϊόντων και τι κόστος έχει η μεταφορά και ο εκτελωνισμός, επίσης με ποια συσκευασία θα φύγει από τον πωλητή το προϊόν, Τι υποχρεώσεις έχει ο μεταφορέας, τι γίνεται σε περίπτωση καθυστερημένης παράδοσης,  και φυσικά με ποια μέθοδο θα γίνει η πληρωμή ?